Návštěva z Dreisol

Návštěva z Dreisol

Byla u nás návštěva z Dreisolu.

Ve dnech 5. a 6. listopadu se nám naskytla příležitost přivítat velmi významnou návštěvu ze společnosti Dreisol na naší prodejně barev pro profesionály v Olomouci.
Bylo nám velkou ctí se osobně setkat s pány Michaelem Weingartnerem a Norbertem Paulem, kteří ochotně přijali naše pozvání na společnou přátelskou večeři a zároveň nám dovolili provést je po naší prodejně a skladu.
Michael Weingartner patří mezi nejvyšší představitele společnosti Dreisol v Německu a rozhodl se poprvé navštívit Českou republiku právě za účelem našeho setkání. Norbert Paul je hlavním představitel společnosti Dreisol v České republice a jsme mu opravdu vděční za představení naší společnosti panu Michaelovi Weingartnerovi. Nesmírně si vážíme času, který nám oba naši milí hosti věnovali.

Máme nové stránky

Máme nové stránky

Nechali jsme si vytvořit nové web stránky.

V létě jsme se potkali s panem Davidem Dirbákem ze společnosti Zeni team s.r.o. a prohodili pár slov o našich stránkách pro prodej barev: barvyproprofesionaly.cz . Vyslechl nás, vyzpovídal nás a na základě informací které získal, nám navrhl řešení.

Dosavadní stránky nebyly nikterak špatné, ale jelikož se naše společnost profiluje a do svého sortimentu zařadila značku Dreisol, byly navrženy stránky nové. Tyto stránky již nebudou jen “reklamou” na sortiment Zero, ale nesou jasnou vizi naší společnosti.