GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu: TATAI obchodní služby s.r.o., Křižíkova 965/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká Republika, IČ: 05741360, DIČ: CZ05741360 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jako je: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon v nezbytném rozsahu a to v souladu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.